ผู้บริหาร

ดร.จิรัฐิติกาล บุญอินทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โครงสร้างการบริหาร ข้อมูลผู้บริหาร อำนาจหน้าที่ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ข้อมูลการติดต่อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานสนทนา Social Network นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แผนปฏิบัติการประจำปี รายงานการกำกับติดตามรอบ6เดือน รายงานผลการดำเนินงานประจำปี คู่มือหรือมาตรฐานปฏิบัติงาน คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริหาร E-Service แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ6เดือน รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy รายงานผลตามนโบาย No Gift Policy การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ การขับเคลื่อนจริยธรรม การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แบบวัดการรับรู้ EIT1
แบบวัดการรับรู้ EIT2


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

sithepsithepsithepsithepsithepsithepsithepsithep

เริ่มนับเมื่อ 16 พฤษภาคม 2563


ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 21 สิงหาคม 2566 โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีกา... 22 ส.ค. 2566
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566... 11 ส.ค. 2566
โครงการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน... 03 ส.ค. 2566
ประกาศค่าเป้าหมายของสถานศึกษา... 19 พ.ค. 2566
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครูภาษาอังกฤษ... 12 ก.ย. 2565
เชิญผู้ปกครองประชุม ปีการศึกษา 2565... 10 พ.ค. 2565
สมัครเรียนออนไลน์ ... 09 มี.ค. 2565
รับสมัครนักเรียน... 08 มี.ค. 2565
กำหนดการเปิดภาคเรียน... 31 ต.ค. 2564
จำนวนนักเรียนที่ได้รับวัคซีนเข็มแรกแล้ว คิดเป็นร้อยละ 91.7... 27 ต.ค. 2564
รายงานความก้าวหน้าการฉีดวัคซีน... 20 ต.ค. 2564
!!! ม.ต้น เตรียมตัวฉีดวัคซีน... 20 ต.ค. 2564
14 ตุลาคม 2564 ผู้อำนวยการจิรัฐิติกาล บุญอินทร์ เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ... 14 ต.ค. 2564
นำนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer วันที่ 12 ตุลาคม 2564... 14 ต.ค. 2564
ยินดีต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการ ดร.จิรัฐิติกาล บุญอินทร์... 08 ต.ค. 2564
ขอแสดงความยินดี กับ ท่านผู้อำนวยการปัญญา โสดถานา ... 08 ต.ค. 2564
กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564... 01 ต.ค. 2564
ทำความสะอาดโรงเรียน... 01 ต.ค. 2564
ลอยกระทงออนไลน์... 29 ต.ค. 2563
18 กันยายน 2563... 19 ก.ย. 2563
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๓ ... 23 ก.ค. 2563
กิจกรรมอบรม โพธิ์ไทรงงามแลนด์แดนมหัศจรรย์... 22 ก.ค. 2563
ประกาศผลการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา... 21 ก.ค. 2563
ประกาศมาตรการเปิดเทอม... 16 ก.ค. 2563
กำหนดการจัดกีฬาสีโรงเรียน... 15 ก.ค. 2563
ประกาศโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และเลือกคณะกรร... 03 ก.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์เตรียมเอกสารวันประชุมผู้ปกครอง... 25 มิ.ย. 2563
พบทั้งหมดทั้งหมด 1 หน้า   1